Metropolis

Fritz Lang (Directing the Crowd on the Set) – Metropolis, 1925I commenti sono chiusi.